Loading color scheme

Ik wil ervaring opdoen

ervaringsdeskundigheid en Participatiewerkplekken

Ik wil ervaring op doen

Ervaringsdeskundigheid

Wil jij jouw ervaringskennis in de geestelijke gezondheidszorg inzetten op een professionele wijze?  Als ervaringsdeskundige heb je zelf ervaring met het proces van ontwrichting en herstel, heb je ervaringskennis opgedaan en weet je hoe je dit als ervaringsdeskundige in kunt zetten. Je weet wat helpend kan zijn in een proces van herstel en hoe je herstelondersteunend werkt.

Ervaringsdeskundigheid zet je enerzijds in om cliënten te ondersteunen om hun eigen herstel vorm te geven en anderzijds breng je de ervaringskennis als bron in, in je team. Je geeft voorlichting over herstel en herstelondersteunende zorg. Daarnaast faciliteer je hersteltrainingen en begeleid je cliënten individueel in hun herstelproces.

Voor meer informatie Evelien Hulshof, coördinator ervaringsdeskundigheid 088 – 846 13 58, ervaringsdeskundigheid@ggzoostbrabant.nl

Participatiewerkplekken

GGZ Oost Brabant spant zich in om werkplekken te creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden, een gedachte die naadloos aansluit op onze herstelvisie.

GGZ Oost Brabant is gecertificeerd voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wij werken al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep en er zijn bij ons tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. 

Lees het verhaal van Karin, die bij GGZ Oost Brabant startte op een participatiewerkplek en doorgroeide naar een reguliere functie.

Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is er aandacht voor participatiewerkplekken:

- Bij gelijke geschiktheid krijgt een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt voorrang.
- We bieden alle vacatures (als er intern geen kandidaten zijn) aan bij de werkbedrijven, gemeentes en het UWV. We selecteren niet vooraf.

Voor meer informatie: Marlies van den Berg, operationeel recruiter 06 51 13 28 92, 088 – 846 01 21, recruiter@ggzoostbrabant.nl