Loading color scheme

De contactpersoon kijkt hoe het contact tussen de cliënt(en) en jou verloopt. Spreek de contactpersoon gerust aan om je ervaring te delen. Eén keer per jaar heb je sowieso een (evaluatie)gesprek. Je kijkt terug op hoe het jaar is gegaan en hoe het vrijwilligerswerk bevalt. Wat gaat goed en wat kan beter? In zo’n gesprek kunnen ook verbeterpunten voor het vrijwilligersbeleid in het algemeen naar voren komen. Als je afspraak niet door kan gaan omdat je ziek bent, geef je dat door aan je contactpersoon.

GGZ Oost Brabant biedt scholingsbijeenkomsten aan en bijeenkomsten waar je andere vrijwilligers kunt ontmoeten. Zo is er minstens een keer per jaar een bedankbijeenkomst voor alle vrijwilligers die bij GGZ Oost Brabant werken.

Vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen om het risico op confrontatie met seksuele intimidatie, misbruik, diefstal en fysiek geweld te verkleinen. Omdat het even duurt voordat de verklaring er is, moet je een Eigen Verklaring Omtrent het Gedrag (EVOG) invullen.

We verwachten dat je zorgvuldig omgaat met de privacy van de cliënt. Vrijwilligers verplichten zich tot geheimhouding over datgene wat hen ter ore komt over cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Deze geheimhouding blijft ook van kracht na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst.

Voor vragen over de behandeling of begeleiding verwijs je altijd naar de medewerkers. Laat je ook niet uit over financiële zaken die de cliënt aangaan. Het is niet toegestaan om foto’s te maken of te publiceren waar cliënten op staan.

Omgekeerd praat je niet over je persoonlijke problemen met de cliënt (dat kan zo nodig met je contactpersoon). Uiteraard is het niet toegestaan om een intieme relatie aan te gaan met cliënten. Bij je vrijwilligerscontract ontvang je het protocol ‘Veilige zorgrelatie’.

Vrijwilligers mogen geen cadeaus of geld aannemen van een cliënt.

Reiskosten naar de locatie kun je elke maand declareren. Lever ze in bij de coördinator vrijwilligerswerk vóór de eerste dag van de nieuwe maand. Ga je met een cliënt op reis, kies dan bij voorkeur voor openbaar vervoer. Gebruik je je auto, vraag dan bij je contactpersoon eerst naar de voorwaarden. Onderneem je een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, dan betaalt de cliënt voor jou.

Gaat er iets niet naar wens, blijf er dan niet mee lopen, maar bespreek het met je contactpersoon. In de regel kan het dan worden opgelost.

GGZ Oost Brabant heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval vrijwilligers schade veroorzaken bij derden of zelf schade oplopen. Bespreek een voorval altijd met de contactpersoon, ook als er geen schade is.