Loading color scheme

Psychiater

Werken en leren als ANIOS en AIOS

Aios

ANIOS
Ben jij gediplomeerd basisarts en heb je de intentie om je te specialiseren tot psychiater? Of wil je ervaring opdoen voordat je huisarts wordt? Dan bieden wij jou nu de mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen op het gebied van psychiatrie! Wij bieden je een ANIOS-functie, waarin je zult worden ingezet op poliklinische of klinische afdelingen.

AIOS
Weet je al dat je psychiater wilt worden of ben je na je ANIOS-schap enthousiast geworden voor het vak? Kom dan bij ons je AIOS-opleiding doen. In jouw opleiding tot psychiater leer je het vak in de breedte, met speciaal oog voor je eigen ontwikkeling als zelfstandige professional.

 

 • We zijn er trots op om een erkende opleidingsinstelling te zijn voor de opleiding tot psychiater!

  Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een zelfstandige professional, die sturing kan geven aan zichzelf en aan een team. De focus daarbij ligt op het bieden van kwalitatief zeer goede om cliënten te helpen hun regie te (her)pakken.

  Je werkt op een gespecialiseerde psychiatrie-afdeling op één van onze locaties (Helmond, Oss, Boekel, Boxmeer) in de volwassenen-, ouderen- en/of kind en jeugdpsychiatrie. Dit doe je onder supervisie van een psychiater. Daarnaast heb je 1 dag per week onderwijs (6 uur). De opleiding is gericht op het ontwikkelen van de competenties die je nodig hebt om een zeer goede psychiater te worden met speciale aandacht voor:

  • kennis
  • (psychotherapeutische) vaardigheden
  • reflectie
  • innovatie en ontwikkeling
  • samenwerken

  Model HOOP

  Onze moderne psychiatrieopleiding is vormgegeven conform het Model HOOP: Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie en is er op gericht dat je als psychiater in de loop van de opleiding een aantal kerncompetenties ontwikkelt en je deze eigen maakt. Bij de praktijkopleiding is het werkplekleren essentieel, het landelijk ontwikkelde cursorisch onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij datgene wat op een bepaald moment in de praktijkopleiding centraal staat.

  Opleiding en opleidingsduur

  De opleiding tot psychiater duurt in fulltime equivalenten 4½ jaar: 2½ jaar voor de basisopleiding en 2 jaar voor specifieke aandachtsgebieden. De praktijkopleiding is opgebouwd uit stages van minimaal een half jaar en maximaal een heel jaar die je in min of meer willekeurige volgorde kunt volgen.

  We werken hierin nauw samen met GGz Breburg in de regio Tilburg/Breda, Reinier van Arkelgroep in de regio ’s-Hertogenbosch en Vincent van Gogh in de omgeving van Venray. Behalve in de basisopleiding kun je bij ons opgeleid worden in de aandachtsgebieden volwassenen en ouderen en er zijn specialisaties op het gebied van eetstoornissen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en FACT/sociale psychiatrie. De aan te leren competenties worden vertaald in toetsbaar gedrag en voor de toetsing bestaat een uitgebreid toetsingssysteem van praktijkbeoordelingen en kennistoetsen.

  Zie de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor een uitgebreide beschrijving van de opleidingseisen en de toetsing.

  Toelatingseisen

  Ben je basisarts? Dan kun je bij ons de opleiding gaan volgen. We hechten veel waarde aan deskundigheidsbevordering en een goed opleidingsklimaat. In de opleiding leggen we veel nadruk op reflectie, transparantie, verantwoordelijkheid voor het eigen leren, toetsbare leerdoelen en toetsbaar beleid.

  Als psychiater in opleiding participeer je in wetenschappelijk onderzoek, een speerpunt van GGZ Oost Brabant, als een van de fundamenten voor excellente zorg. Je kunt aansluiten bij de onderzoekslijnen NAH en Internaliserende problematiek bij kinderen en adolescenten. Bij de wetenschappelijke activiteiten bieden wij je begeleiding door inhoudelijk deskundigen èn door wetenschappelijk medewerkers.

  Kruisbestuiving
  Naast de psychiateropleiding heeft GGZ Oost Brabant ook de specialistische opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist in huis. Ook hebben we opleidingsplaatsen voor co-assistenten en huisartsen in opleiding. We streven ernaar om meerdere opleidingsdeelnemers in iedere opleiding te hebben. Waar mogelijk maken we onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen om elkaar te versterken en het totale leerklimaat te bevorderen.

  Solliciteren

  Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats, kijk dan bij de vacatures.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters Charlotte Magielse (06-39802465) en Bianca Schouten (06-81042786)
  E recruiter@ggzoostbrabant.nl

 •  

  Werken als AIOS of ANIOS

 • “Onze psychiatrie opleiding is onderscheidend omdat de mens en zijn regie centraal staat.”
  Boudewijn Bus

  Boudewijn Bus

  Opleider Psychiatrie en
  Psychiater (team Hersenletsel & Neuropsychiatrie, Huize Padua)

  088 – 846 13 20
  baa.bus@ggzoostbrabant.nl

  Karin Videc

  Karin Videc

  Plaatsvervangend opleider Psychiatrie en
  Psychiater (team Kind & Jeugd, Boxmeer)
  088 – 846 20 64
  ks.videc@ggzoostbrabant.nl

  Recruitment GGZ Oost Brabant

  Recruitment GGZ Oost Brabant

  088 - 846 01 21 optie 1

  recruiter@ggzoostbrabant.nl