Loading color scheme

Opleiding tot psychotherapeut bij GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant is als praktijkopleidingsinstelling erkend voor de opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut en is verbonden met de opleidingsinstelling RINO Zuid in Eindhoven.

Opleiding en opleidingsduur

Als psychotherapeut richt je je op de behandeling van cliënten met complexe, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. Psychotherapeut is een basisberoep in termen van de Wet BIG.

De volledige opleiding tot psychotherapeut duurt minimaal 4 en maximaal 6 jaar. Omdat in de opleiding tot gz-psycholoog ook psychotherapievakken zijn opgenomen, kunnen gz-psychologen de opleiding in minimaal 3 en maximaal 4 jaar volgen. De opleiding vindt plaats aan de hand van een studieadvies en bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Het theoretisch deel is modulair, dit volg je bij RINO Zuid in Eindhoven. Het bestaat uit inleidende psychotherapiecursussen en verdieping naar keuze in een of meer psychotherapierichtingen. Het praktijkdeel i 20 tot 24 uur per week werken onder werkbegeleiding en supervisie. De totale werkervaring wordt over tenminste 4 jaar gespreid.

Toelatingseisen

Om met deze opleiding te kunnen starten, heb je een academische studie psychologie, geestelijke gezondheidskunde of orthopedagogiek afgerond. Ben je gz-psycholoog dan kun je de verkorte variant volgen. Binnen GGZ Oost Brabant kan alleen deze verkorte opleiding gevolgd worden.

Karakteristiek voor onze opleiding

GGZ Oost Brabant hecht grote waarde aan een goed leerklimaat met deskundigheid, continuïteit en samenhang. Om dat te optimaliseren hebben we een systeem van vaste praktijkopleidingsplaatsen en een vaste poule van supervisoren.

Een van de speerpunten van ons beleid is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt aansluiten bij de eigen onderzoekslijnen van GGZ Oost Brabant. Een combinatie van een praktijkopleidingsplaats met een promotieplaats is bespreekbaar.

Bij de wetenschappelijke activiteiten bieden wij je begeleiding door inhoudelijk deskundigen èn door wetenschappelijk medewerkers.

Kruisbestuiving
Naast de psychologenopleiding heeft GGZ Oost Brabant ook de specialistische opleidingen psychiatrie en verpleegkundig specialist in huis. We streven ernaar om meerdere opleidingsdeelnemers in iedere opleiding te hebben. Waar mogelijk maken we onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen om elkaar te versterken en het totale leerklimaat te bevorderen.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats, kijk dan bij onze vacatures.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dr. Yvonne Stikkelbroek

Dr. Yvonne Stikkelbroek

Klinisch psycholoog (team Kind & Jeugd GGZ, Oss-Uden-Veghel) en senior wetenschappelijk onderzoeker en P-opleider psychologen opleidingen
088 – 846 21 12
yaj.stikkelbroek@ggzoostbrabant.nl
LinkedIn

Recruitment GGZ Oost Brabant

Recruitment GGZ Oost Brabant

088 - 846 01 21 optie 1

recruiter@ggzoostbrabant.nl