Loading color scheme

Larissa Cloudt

Af en toe krijg ik na jaren een berichtje van iemand: ‘Jij hebt destijds wèl naar mij geluisterd.’

Larissa Cloudt PolaroidDaar doe ik het niet voor, maar het doet mij wel veel. Ik kan een klein stukje betekenen in iemands veranderingsproces en ergens het verschil maken.

Ik behandel jongeren tussen de zestien en drieëntwintig jaar. Samen met hen probeer ik uit te zoeken waarom ze doen wat ze doen. Als ze mij dat kunnen uitleggen, krijgen ze zelf ook inzicht. Soms ben ik een spiegel voor hen, soms een vertrouwenspersoon, soms een begripvolle ouder. En soms een strenge, want het leven is gewoon niet altijd leuk. Zo help ik hen om te leven met vallen en weer opstaan.

In het EDIT-team screenen we iedereen van zestien tot en met vijfendertig jaar die wordt aangemeld bij GGZ Oost Brabant. Als iemand een verhoogde score heeft op een specifieke screeningslijst, nemen we een gestructureerd interview af. Komt ook daar een hoge score uit, dan is er een verhoogd risico op een psychose of andere ernstige psychische problemen. Naast reguliere behandeling bieden we deze groep cognitieve gedragstherapie aan. Dat kost geld aan de voorkant, maar is ontzettend fijn voor het welbevinden van de cliënt en voorkomt op langere termijn hogere zorgkosten.

Naar alle verhalen