Loading color scheme

Dirk Ottink

‘Er is veel aandacht voor persoonlijk leiderschap, intervisie en reflectie’

Dirk Ottink volgde bij GGZ Oost Brabant de A-opleiding tot psychiater. Momenteel werkt hij in die functie bij het FACT-team in Uden.

Dirk Ottink 300Welke opleiding heb je gevolgd?
“Ik volgde viereneenhalf jaar de A-opleiding, als arts in opleiding tot specialist. Dat deed ik op verschillende plekken in de organisatie; bij de HIC, MBT en de poli van Angst, Stemming en Persoonlijkheid in Oss en bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-P in Huize Padua. Na een uitstapje naar Pro Persona en de Pompekliniek sloot ik mijn opleiding af bij Kind & Jeugd in Oss.
Deze regio biedt een ruime keuze aan stages, waardoor je het vak op een breed vlak kunt uitoefenen.

Waarom wilde je deze opleiding volgen?
Doorgaans word je na je studie geneeskunde ANIOS, arts niet in opleiding tot specialist. Voor een ANIOS-baan kwam ik terecht bij het bevlogen FACT-team in Oss, waar het me binnen drie maanden duidelijk was dat ik verder wilde in dit specialisme. Al snel raakte ik in gesprek over de A-opleiding als arts in opleiding tot specialist bij GGZ Oost Brabant.

Hoe was het om werk en studie te combineren?
Het was prettig dat ik tijdens de opleidingsdag niet op de werkvloer aanwezig was. Op dinsdag volgde ik het onderwijs dus elders, deels in Huize Padua en deels in Den Bosch. Zeker in de beginfase is de opleiding schools. Je volgt landelijk opgestelde modules, leest boeken, maakt toetsen en geeft presentaties. Gaandeweg kwam er ruimte om voor mezelf accenten te gaan leggen. Dat deed ik bijvoorbeeld door me te verdiepen in mentalized based therapy, een vorm van psychotherapie waar ik ook mijn onderzoek naar heb gedaan. Een groot pluspunt voor mij aan de opleiding binnen GGZ Oost Brabant is dat ik ervaring kon opdoen in de crisisdienst; een pre daarbij is dat het om bereikbaarheidsdiensten gaat, dus je hoeft niet in piketkamers te slapen.

Welke steun heb je ondervonden?
Het voordeel van een relatief kleine opleidingsgroep is de cohesie. Ik had niet het gevoel dat ik een nummer was. Mijn groep was dynamisch, met uit- en instromers. Eenmaal per acht weken stond een intervisie gepland, waar we met elkaar de verdieping ingingen.
Tijdens opleidingsdagen is er in het contact met de opleider tijd en ruimte voor vragen of problemen. Verder kun je tijdens de opleidingsvergadering, met de opleider, een vaste groep psychiaters en de opleidelingen, alles bespreken wat tijdens je opleiding voorbij komt, zoals de stages van de komende periode.
In elk team waar je komt ben je als het ware passant, zo heb ik het ervaren. Elk half jaar is het zoeken om je positie in te nemen in je nieuwe team. Dat vond ik een uitdaging om te ontdekken.

Wat heeft de opleiding je gebracht?
Tijdens de A-opleiding word je uitgedaagd om je talenten te ontwikkelen: wie ben jij en wat vind je belangrijk. Dat betekent dat er veel aandacht is voor persoonlijk leiderschap, intervisie en reflectie. Ik had niet het gevoel dat ik in een keurslijf werd geduwd. Integendeel, ik kon mijn eigen opleidingstraject uitstippelen. Dat je daarin zelf de regie neemt wordt enorm gewaardeerd.”