Loading color scheme

Opleiding gz-psycholoog bij GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant is als praktijkopleidingsinstelling erkend voor de opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut en is verbonden met de opleidingsinstelling RINO Zuid in Eindhoven.

Maaike Zieverink

Maaike Zieverink

‘Ik voelde de betrokkenheid van alle begeleiders om mij heen’

Lees meer

Opleiding en opleidingsduur
Als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog word je opgeleid tot een gz-psycholoog die breed inzetbaar is in het hele veld van psychische problemen en deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling. De gz-opleiding duurt 2 jaar (fulltime) en bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Het theoretisch deel beslaat één dag per week en vindt plaats bij RINO Zuid in Eindhoven. Het praktijkdeel bestaat uit 32 uur per week werken binnen een van de afdelingen van GGZ Oost Brabant, onder werkbegeleiding en supervisie van ervaren en gekwalificeerde gz-psychologen. Hiervan is 8 uur gereserveerd voor studietijd (verdieping, supervisie, werkbegeleiding en werkbezoeken). Bij een arbeidscontract van 37 uur is 5 uur beschikbaar voor het volgen van cursussen.

We hebben meerdere praktijkopleidingsplaatsen, verdeeld over verschillende locaties en cliëntencategorieën, zoals angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheid en trauma, EPA en LVB-P, bij zowel kinderen als volwassenen of ouderen. Uitgangspunt is dat je tijdens je opleiding kennismaakt met meerdere werkplekken. Het theoretisch curriculum wordt verzorgd door RINO Zuid.

Toelatingseisen
Om met deze opleiding te kunnen starten, heb je een masterstudie psychologie, geestelijke gezondheidskunde of orthopedagogiek afgerond. Verder ben je in het bezit van de LOGO-verklaring en beschik je over aantoonbare uitmuntende sociale vaardigheden en competenties tot evidence based werken vanuit een goede samenwerkingsrelatie met anderen. Mensen met een VGCT-vooropleiding hebben een pre.

Karakteristiek voor onze opleiding
GGZ Oost Brabant hecht grote waarde aan een goed leerklimaat met deskundigheid, continuïteit en samenhang. Om dat te optimaliseren hebben we een systeem van vaste praktijkopleidingsplaatsen en een vaste poule van gekwalificeerde supervisoren en werkbegeleiders.

Een van de speerpunten van ons beleid is het modulair opleiden. We stimuleren opleidelingen die reeds een VGCT-voortraject hebben gevolgd om binnen de GZ opleiding uit te groeien tot een GZ+ kandidaat, die door het volgen van extra keuzemodules en het invullen van vrijstelling met extra vakken optimaal inzetbaar is in de zorgprogramma’s van GGZ Oost Brabant. Een ander speerpunt van GGZ Oost Brabant is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het combineren van de gz-opleiding met een promotieplek behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Proeftuin: opleiden samen met onze ketenpartners
GGZ Oost Brabant wil innovatie in de zorg bespoedigen door onder meer samen met ketenpartners op te leiden. GGZ Oost Brabant is regievoerder van de proeftuin waarin psychologen breed opgeleid worden tot GZ-psycholoog. Binnen de proeftuin wordt samengewerkt met verschillende zorgorganisaties in de keten, waaronder ouderenzorg, verslavingszorg, psychosomatische zorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg en basis GGZ. Dit betekent dat je binnen meerdere zorgorganisaties wordt opgeleid. Dit biedt een variëteit aan praktijkervaring in meerdere sectoren en met diverse doelgroepen. Dit sluit aan bij de behoefte aan 'breed opleiden’ en bij de ontwikkelingen in de zorg.

Kruisbestuiving
Naast de psychologenopleiding heeft GGZ Oost Brabant ook de specialistische opleidingen psychiatrie en verpleegkundig specialist in huis. We streven ernaar om meerdere opleidingsdeelnemers in iedere opleiding te hebben. Waar mogelijk maken we onderlinge dwarsverbanden tussen de opleidingen om elkaar te versterken en het totale leerklimaat te bevorderen.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats, kijk dan bij de vacatures.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dr. Yvonne Stikkelbroek

Dr. Yvonne Stikkelbroek

Klinisch psycholoog (team Kind & Jeugd GGZ, Oss-Uden-Veghel) en senior wetenschappelijk onderzoeker en P-opleider psychologen opleidingen
088 – 846 21 12
yaj.stikkelbroek@ggzoostbrabant.nl
LinkedIn

Recruitment GGZ Oost Brabant

Recruitment GGZ Oost Brabant

088 - 846 01 21 optie 1

recruiter@ggzoostbrabant.nl

Inge Verhagen

Inge Verhagen

klinisch psycholoog (team LVB-P ambulant, Boekel) en
praktijkopleider GZ-opleiding
088 – 846 22 32
ipc.Verhagen@ggzoostbrabant.nl

Annelies Wijers

Annelies Wijers

Klinisch psycholoog (team Volwassenen, Boxmeer) en praktijkopleider GZ-opleiding
088 – 846 23 31
a.weijers@ggzoostbrabant.nl